top of page

Základy práce s MS Word

The price

39€

Duration

4 hodiny

About training

V tomto krátkom poobednom bloku Vám prinesieme nové poznatky práce v programe MS Word v zrozumiteľnej forme a poskytneme niekoľko materiálov na precvičenie.


12:00 - 16:00 alebo 16:30 - 20:30


Tento blok sa zameriava na:


  • formátovanie odstavcov, tabulátory, viacúrovňové číslovanie zoznamov, tabulky, titulky, krížové odkazy, vlastné štýly, delenie slov, obsah,

  • nadpisy, rozdelenie dokumentu, číslovanie, tabulky, hlavička/pätička, stĺpce, obrázky, matematické výrazy, zarovnanie

  • okraje, formátovanie tabuliek

  • šablóny, organizačný diagram, písmo, nahradenie slov, znaky a symboly

  • šifrovanie dokumentu, príprava k tlači


Kurz je súčasťou série školení k programom MS Office (Word, Excel, PowePoint) a zvládnutiu modulov M3-M6. Účastníci všetkých troch hlavných kurzov získajú cashback v hodnote 20€!


KDE? Prievidza - Dom kultúry

KEDY? vždy v piatok po naplnení kapacity 12:00 - 16:00

vždy v piatok po naplnení kapacity 16:30 - 20:30

Your lecturer

Bc. Radovan Huba

Bc. Radovan Huba

Zakladateľ spoločnosti RH Media, s.r.o. a dcérskeho projektu .WebHub, ktorý pôsobí v oblasti digitálneho marketingu a managementu cestovného ruchu.

Kotva 1

Sign up for our training

Registration without worries

12:00

Thank you for registering!

bottom of page