top of page

Základy online marketingu

Cena

79€

Trvanie

8 hodín

O školení

Tento jednodenný kurz Vám prinesie nové poznatky v oblasti online obsahového marketingu, podané v zrozumiteľnej forme. Okrem klasického výkladu bude kladený dôraz aj na komunikáciu s účastníkmi formou brainstormingu, tímových prác alebo aj formou kvízu, ktorého výherca samozrejme obdrží aj cenu :)


Účastník školenia získa všeobecný základný prehľad o fungovaní online marketingu, vďaka ktorému bude schopný rýchlejšej orientácie v online svete pri spravovaní vlastného webu/sociálnych sietí, rozbiehaní biznisu alebo môže byť konkurenčnou výhodou pri uchádzaní sa o pozíciu v oblasti marketingu.


8:00 - 9:30

Čo je online marketing a prečo je v dnešnej dobe jeho znalosť nevyhnutná?

9:45 - 11:15

Správne SEO = základ úspechu

12:15 - 13:45

Ako na obsahovú reklamu?

14:00 - 16:00

Úspech na domácom/zahraničnom trhu


Školenie sa bude zaoberať týmito témami:


 • čo je online marketing (úvodný brainstorming)

 • Google Analytics

 • Google Search Console

 • zostavy kľúčových slov

 • SEO

 • textová/obsahová reklama

 • sociálne siete (Facebook, Instagram, Youtube,...)

 • Google Ads

 • marketing/PR/reklama

 • zahraničné portály

 • ...


V rámci školenia je zabezpečené aj občerstvenie pre účastníkov, písacie/kancelárske potreby a študijné materiály.


Výrazne odporúčame účastníkom, aby si na školenie priniesli notebook, na ktorom bude práca počas školenia výrazne jednoduchšia. Zároveň odporúčame mať už pred školením založený vlastný Gmail, prostredníctvom ktorého bude zjednodušený prístup k študijným materiálom.


KDE? Prievidza - Dom kultúry

KEDY? vždy v sobotu po naplnení kapacity 8:00 - 16:00

Váš lektor

Bc. Radovan Huba

Bc. Radovan Huba

Zakladateľ spoločnosti RH Media, s.r.o. a dcérskeho projektu .WebHub, ktorý pôsobí v oblasti digitálneho marketingu a managementu cestovného ruchu.

Kotva 1

Prihláste na na naše školenia

Registrácia bez starostí

12:00

Ďakujeme za registráciu!

bottom of page