top of page

Základy cestovného ruchu

Cena

39€

Trvanie

4 hodiny

O školení

Tento krátky kurz Vám prinesie nové poznatky v oblasti cestovného ruchu, podané v zrozumiteľnej forme. Okrem klasického výkladu bude kladený dôraz aj na komunikáciu s účastníkmi formou brainstormingu, tímových prác a príklady z reálnej práce v cestovnom ruchu.

Účastník školenia získa základný prehľad o fungovaní cestovného ruchu, vďaka ktorému bude schopný rýchlejšej orientácie v managemente cestovného ruchu pri spravovaní vlastného ubytovania, atrakcie alebo môže byť konkurenčnou výhodou pri uchádzaní sa o pozíciu v oblasti managementu alebo destinačného managementu.


13:00 - 17:00


Školenie sa bude zaoberať týmito témami:

  • čo je cestovný ruch

  • formy managementu

  • terminológia

  • atraktivita/produkt destinácie

  • riadenie ubytovania/atrakcie

  • nástrahy v cestovnom ruchu

  • marketing

  • online marketing

  • komunikácia

  • ...


V rámci školenia sú zabezpečené pre účastníkov písacie/kancelárske potreby a študijné materiály.


Výrazne odporúčame účastníkom, aby si na školenie priniesli notebook, na ktorom bude práca počas školenia výrazne jednoduchšia. Zároveň odporúčame mať už pred školením založený vlastný Gmail, prostredníctvom ktorého bude zjednodušený prístup k študijným materiálom.


KDE? Prievidza - Dom kultúry

KEDY? vždy vo štvrtok po naplnení kapacity 13:00 - 17:00

Váš lektor

Bc. Radovan Huba

Bc. Radovan Huba

Zakladateľ spoločnosti RH Media, s.r.o. a dcérskeho projektu .WebHub, ktorý pôsobí v oblasti digitálneho marketingu a managementu cestovného ruchu.

Kotva 1

Prihláste na na naše školenia

Registrácia bez starostí

12:00

Ďakujeme za registráciu!

bottom of page