top of page

Rozšírte si svoje obzory s našimi kurzami!

Updated: Apr 26, 2022

.WebHub ponúka svoje prvé školenia k téme Základy online marketingu a sériu kurzov k téme Základy práce s MS Office.


Po našich skúsenostiach s klientmi sme sa rozhodli ponúknuť Vám sériu kurzov k téme MS Office, ktoré sa zameriavajú na prácu s tromi najpoužívanejšími software-mi, a to MS Word, Excel a PowerPoint. Okrem podrobne vysvetlenej práce s týmito platformami obdržia účastníci aj elektronické podklady, vďaka ktorým si môžu prácu ďalej zdokonaľovať aj v domácom prostredí. Tento kurz je vhodný pre každého, kto k svojej práci potrebuje využiť niektorý z týchto programov alebo má záujem osvojiť si zopár nových schopností, prípadne nájsť jednoduchšie a účinnejšie cesty úprav. Účastníci všetkých troch hlavných kurzov získajú cashback v hodnote 20€!


Ďalším žiadaným školením bola téma základov online marketingu, ktorá by pomohla lepšie pochopiť začínajúcim marketérom alebo podnikateľom svet online reklamy, ktorý sa mení prakticky každý deň. Jedná sa o celodenné školenie, ktoré zahŕňa občerstvenie a aj elektronické podklady. Kurz cieli na brainstorming a komunikáciu s účastníkmi a je vedený v neformálnej atmosfére. Súčasťou je aj kvíz, ktorého výherca samozrejme získa aj nejakú cenu :) Toto školenie je vhodné pre každého, koho zaujíma téma online marketingu alebo sa v nej chce zdokonaliť. Prináša aj možnú konkurenčnú výhodu pri uchádzaní sa o pozíciu v marketingovom/PR oddelení.


Klientov zaujala taktiež skutočnosť, že sa venujeme aj managementu cestovného ruchu a rovnako aj jeho marketingu. Preto sme sa rozhodli pridať do našej stabilnej ponuky kurzov aj Základy cestovného ruchu, kde Vám zrozumiteľnou formou predstavíme najdôležitejšie aspekty managementu CR a pomôžeme Vám lepšie pochopiť odvetvie CR, v ktorom podnikáte alebo máte záujem o podnikanie v tejto oblasti. Rovnako je kurz aj konkurenčnou výhodou pri uchádzaní sa o pozíciu v destinačnej agentúre či managemente firmy podnikajúcej v CR.Zaujala Vás naša aktuálna ponuka kurzov a školení?

Tak neváhajte a prihláste sa ešte dnes!

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Bình luận


bottom of page