top of page

03
EMAIL MARKETING

Zariadime, aby sa o Vašich akciách dozvedeli všetci Vaši zákazníci prostredníctvom pútavých newsletterov.

Tvorba newslettera

  • ponúkneme Vám cenovú ponuku na mieru

  • newsletter vytvoríme podľa aktuálneho dizajnu webu

  • zašleme ho relevantnej komunite Vašej stránky

  • obsah aj konečný dizajn Vám vytvoríme na mieru po konzultácii

  • načasujeme odosielanie newsletterov podľa Vašich akcii

  • poskytneme zaškolenie zodpovedného zástupcu Vašej firmy do spravovania newsletterov

Analytika

  • reporty o otvoreniach a interakciách 

  • hodnotenie relevantnosti newsletterov

 

bottom of page